Saimniecības vadība

Saimniecības vadītājs
Valdes loceklis
Indulis Ieviņš 29457307
Sekretāre, lietvede Inta Stankevica 63745484,
mob. 22003988
Galvenā grāmatvede Sarmīte Priede 63745577,
mob. 22040753