Pils un ēdināšana

Pils pārvaldniece Inese Kaminska 63745302,
29195959
Ēdnīcas vadītājs Kristaps Vismanis 63745558,
26617167