Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss

  • Vecauces muižas apbūve - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 4951
  • Vecauces pils - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 4852
  • Lielā klēts - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 4855
  • Klēts - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 4854
  • Dārznieka māja - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 4853
  • Kūts - vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 4856
  • Vecauces muižas parks- vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 4849