Studiju kurss „Praktiskā lauku saimniecība” 2017/18

Fakultāte Kurss Plānotais studējošo skaits Studiju programma Prakses laiks
VBF
1
30
Zemes ierīcība un mērniecība
04.09. - 08.09.2017
VBF
1
25
Ainavu arhitektūra un plānošana
11.09. - 15.09.2017
LF
1
25
Lauksaimniecība
18.09. - 22.09.2017
VBF
1
17
Vide un ūdenssaimniecība
25.09. - 29.09.2017
LF
1
26
Lauksaimniecība
09.10. - 13.10.2017
LF
1
14
Lauksaimniecība
16.10. - 20.10.2017
PTF
1
26
Pārtikas produktu tehnoloģija
23.10. - 27.10.2017
PTF
1
13
Pārtikas produktu tehnoloģija
30.10. - 03.11.2017
PTF
1
17
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
06.11. - 10.11.2017
PTF
1
16
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
13.11. - 17.11.2017
TF
1
27
Dizains un amatniecība
20.11. -24.11.2017*
TF
1
16
Lietišķā enerģētika
27.11. - 01.12.2017
TF
1
27
Lauksaimniecības inženierzinātne
05.12. - 09.12.2017
TF
1
22
Lauksaimniecības inženierzinātne
11.12. - 15.12.2017
TF
1
28
Mašīnu projektēšana un ražošana
18.12. - 22.12.2017
Individuālās studijas un pārbaudījumi  27.12.2017 - 19.01.2017
Brīvlaiks  22.01.2018- 28.01.2018
VMF
1
14
Veterinārmedicīna (ārzemju studenti)
29.01. - 02.02.2018
ITF
1
36
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai
05.02. - 09.02.2018
ITF
1
23
Datorvadība un datorzinātnes
12.02. - 16.02.2018
ITF
1
24
Datorvadība un datorzinātnes
12.02. - 16.02.2018
ESAF
1
10
Komercdarbība un uzņēmuma vadība
26.02. - 02.03.2018
ESAF
1
27
Ekonomika
05.03. - 09.03.2018
ESAF
1
27
Ekonomika
12.03. - 16.03.2018
VBF
1
32
Būvniecība
19.03. - 23.03.2018
VBF
1
16
Būvniecība
26.03. - 30.03.2018*
VMF
1
25
Veterinārmedicīna
02.04. - 06.04.2018*
VMF
1
25
Veterinārmedicīna
09.04. - 13.04.2018
VMF
1
24
Veterinārmedicīna
16.04. - 20.04.2018
MF
2
24
Mežzinātne
23.04. - 27.04.2018
MF
2
23
Mežinženieris
07.05. - 11.05.2018
MF
2
20
Kokapstrāde
14.05. - 18.05.2018
MF
2
20
Mežinženieris
21.05. - 25.05.2018
Individuālās studijas un pārbaudījumi 22. 05.2018 - 17.06.2018


* - iekļautas svētku dienas