> Jūs atrodaties: Vecauces pils >

Jaunas ligzdošanas vietas putniem Vecauces parkā

Jaunas ligzdošanas vietas putniem Vecauces parkā

Putnu dienu ietvaros kopā ar Auces vidusskolas ornitoloģijas pulciņa audzēkņiem un vadītāju Aiju Bensoni un  PII „Vecauce” audzēkņiem un skololotājām  Vecauces parkā šogad izlikām 9 jaunas mājvietas strazdiem, zīlītēm un citiem mazajiem putniņiem. Izgatavotos divus pūču būrus izliksim vasarā, jo pūces savu nākamo ligzdvietu izvēlas jau rudenī.

Bērni uzzināja daudz interesanta par būrīšu izgatavošanu, izvietošanas principiem un būru kopšanu, kas dažādām putnu sugām sugām ir atšķirīga.

Paldies LLU mācību un pētījumu saimniecībai „Vecauce” un Jānim Daubem par sagādātajiem dēļiem un Auces vidusskolas mājturības skolotājam  Jānim Bensonam un viņa audzēkņiem par izgatavotajiem putnu būriem.
Nu atliek vien vērot kas būs jauno mājvietu iemītnieki.