> Jūs atrodaties: Vecauces pils >

Dzīvās bildes Vecaucē - izglītojošs sajūtu piedzīvojums Vecauces pilī

Dzīvās bildes Vecaucē - izglītojošs sajūtu piedzīvojums Vecauces pilī

Dzīvās bildes esot bijusi pieprasīta izklaide aristokrātu vidū. kā brīvā laika pavadīšanas veids. 19. gadsimtā tās kļuva populāras arī pārējā sabiedrības daļā, par ko brīnišķīgi savās ceļojumu atmiņās rakstījis mākslinieks Jūliuss Dērings. Mūsdienās populāri ir mēmie šovi, ko mēs varam uzskatīt par dzīvo bilžu pēcnācējiem.

Dzīvās bildes Vecauces pilī ir piedāvājums ģimenēm un skolēniem, lai radoši iesaistoties izzinātu vietējās kultūtvēsturiskās vērtības. Mākslinieces Laumas Baueres darinātās lelles - kungi, kalpi, pats nelabais un astaini puišeļi, kā arī Auces nami, lāde ar zelta naudu, zibeņi, zivis, ezeri -  palīdzēs iejusties lomās un izspēlēt prātam neaptveramus notikumus, kas vēsta  par to, kā radusies  pilsēta Auce, kā gāja Auces ezeram, pirms atrada vietu, kur apmesties, kā arī kāpēc negaisa laikā no Līgotņu kalna dzīlēm dažkārt dzirdamas balsis un dzīrošana.

Projeksts "Dzīvās bildes Vecaucē" tapis,  lai attīstītu izglītojošo pasākumu piedāvājumu daudzveidību, popularizētu  vietējās kultūrvēsturiskās vērtības, veicinātu iedzīvotāju radošumu un iesaisti to izzināšanā. Projekta ietvaros tapušas lelles un butaforijas trīs teikām, iegādātas kastes sīkāku priekšmetu glabāšani. Projektu realizējusi biedrība"Vecauces muiža", piedaloties pašvaldības projektu konkursā "Par finansiāla atbalsta piešķiršanu kultūras un sporta projektiem Auces novadā".

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Inese Kaminska

#Vecaucespils
#dzīvāsbildesVecaucē